دعوت-به-همکاری

معاونت عملیات

جذب مهماندار و سرمهماندار

شرکت هواپیمایی آتا، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل مهمانداری و سرمهمانداری هواپیما جهت خدمت در شهر اهواز تعدادی داوطلب خانم و آقا با دارا بودن شرایط ذیل نیازمند است :

  • داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (دارندگان مدارک بالاتر از اولویت استخدامی برخوردار میباشند)
  • گواهینامه گذراندن دوره پایه مهمانداری
  • دارابودن حداکثر سن برای شغل مهمانداری 28 سال و برای سرمهمانداری 40 سال میباشد
  • داشتن مدرک پایان خدمت و یا معافیت دائم غیر پزشکی برای آقایان
  • آمادگی سکونت در شهر اهواز به عنوان نیروی محلی کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند مشخصات خود را حداکثر تا تاریخ  1395/12/21 در قسمت دعوت به همکاری سایت هواپیمایی آتا ثبت نماییند

با هم پرواز کنیم