دعوت-به-همکاری

مدیریت حقوقی

استخدام کارشناس حقوقی (خانم)


واحد حقوقي شركت هواپيمايي آتا جهت تكميل نيروي انساني خود به يك نفر كارشناس حقوقي ( خانم ) با شرايط زير نيازمند است:

1-دانش آموخته كارشناسي ارشد در رشته هاي حقوق خصوصي ، حقوق تجارت بين الملل يا حقوق بين الملل ( ليسانس متقاضي نيز بايد حقوق قضايي باشد )

2-تسلط كامل به زبان انگليسي و متون قراردادي ( شرط ضروري )

3-آمادگي جهت كار تمام وقت و سپردن  تعهد 5 ساله

4-عدم اشتغال به وكالت يا كار آموزي آن

از واجدين شرايط تقاضا مي شود رزومه كامل خود را حداكثر تا تاريخ 96/07/10 به آدرس legaladvisor@ataair.ir ارسال نمايند.


با هم پرواز کنیم