• time : 16:29:34
  • Date : Sat Dec 10, 2022
  • news code : 2092
اخذ مجوز ATO توسط مركز آموزش هواپیمایی آتا

با همت مدیریت مرکز آموزش و آغاز فعالیت های گسترده در آموزش کادر پرواز،  هواپیمایی آتا موفق به اخذ مجوز ATO گردید.

شایان ذکر است این مجوز رتبه ممتاز و قابل اعتنا در امر آموزش است که پس از بررسی و تایید صلاحیت شرکت هواپیمایی از لحاظ فضا، کیفیت و کادر آموزشی استاندارد از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اعطا می شود.

این توفیق و پاداش ارزشمند، بر مدیریت و کارکنان مرکز آموزش هواپیمایی آتا مبارک باد.

Average :  4.00 |  Submitted :  2

Tags

    V5.6.6.0