• ساعت : ۱۷:۷:۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ 
  • کد خبر : ۲۰۹۵
برگزاری اولین دوره آموزش خلبانی تایپ MD بعد از اخذ مجوز ATO در مركز آموزش هواپیمایی آتا

اولین دوره آموزش خلبانی تایپ MD  بعد از اخذ مجوز ATO در مرکز آموزش هواپیمایی آتا برگزار گردید. تاکنون این دوره‌ها در دیگر مراکز مجاز آموزشی برگزار می شد که خوشبختانه با همت و تلاش دست اندرکاران مرکز آموزش و با اخذ مجوز ATO  در مرکز آموزش هواپیمایی آتا برگزار می شود.
شایان ذکر است از مزایای این اقدام نوین، علاوه بر صرفه جویی اقتصادی برای شرکت، برگزاری دوره ها بر اساس استاندارد ها و دستورالعمل های آموزشی هواپیمایی آتا خواهد بود.‌

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.6.6.0